Blog

ubrania robocze

Zaopatrzenie w ubrania robocze jako obowiązek pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest, w zależności od warunków pracy, zapewnienie pracownikowi odzieży ochronnej lub roboczej. Podczas gdy odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty, potwierdzające jej zdolność do ochrony pracownika przed zagrożeniem życia i zdrowia, odzież robocza powinna spełniać nieco mniej restrykcyjne normy. Sprawdź, czym charakteryzuje się odzież robocza, jakie jej elementy można wyróżnić oraz jakie obowiązki nakłada prawo na pracodawcę w zakresie jej dostarczenia.

Czytaj więcej

ubranie robocze

Na kim spoczywa obowiązek noszenia ubrań roboczych?

Niezależnie od tego, w jakiej branży działamy, podstawowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo pracowników. Zapewnienie dobrych warunków wiąże się z planowaniem i wprowadzeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym właściwych ubrań roboczych. Ich zastosowanie sprawia, że wykonywanie codziennych obowiązków staje się bardziej komfortowe i wiąże się z niższym ryzykiem wypadku. Warto także pamiętać, że na niektórych stanowiskach istnieje prawny obowiązek dostarczenia pracownikom odpowiedniej odzieży. Co mówi na ten temat polskie prawo? I kto musi nosić odzież roboczą? Kwestie te omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

maseczka ochronna na budowie

Maseczka jako element stroju roboczego

Ochrona dróg oddechowych jest niezwykle ważna zarówno w czasie wykonywania pracy zawodowej, jak i podczas domowego majsterkowania. Choć pandemia zdecydowanie wpłynęła na świadomość społeczną dotyczącą przydatności maseczek w kontekście rozprzestrzeniania wirusów, nie jest to jedyny powód, dla którego warto się nimi zainteresować. Dlaczego wielorazowe maseczki powinny być elementem  stroju roboczego?

Czytaj więcej

pracownicy w odzieży ochronnej

Czy odzież robocza i odzież ochronna są tym samym?

W języku potocznym często używamy terminów odzież robocza i odzież ochronna wymiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ te dwa rodzaje odzieży nie są tym samym. Różnice pomiędzy nimi są jasno opisane w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znajdujących się w Kodeksie Pracy. Niewątpliwie ich cechą wspólną jest fakt, iż zarówno odzież robocza, jak i ochronna jest używana przez pracowników – różnią się jednak funkcjami, jakie pełnią. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie są najważniejsze różnice między tymi typami ubrań, przeczytaj nasz dzisiejszy wpis!

Czytaj więcej