Czy odzież robocza i odzież ochronna są tym samym?

W języku potocznym często używamy terminów odzież robocza i odzież ochronna wymiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ te dwa rodzaje odzieży nie są tym samym. Różnice pomiędzy nimi są jasno opisane w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy znajdujących się w Kodeksie Pracy. Niewątpliwie ich cechą wspólną jest fakt, iż zarówno odzież robocza, jak i ochronna jest używana przez pracowników – różnią się jednak funkcjami, jakie pełnią. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie są najważniejsze różnice między tymi typami ubrań, przeczytaj nasz dzisiejszy wpis!

 

Czym charakteryzuje się odzież robocza i jakie jest jej przeznaczenie?

Odzież robocza jest odzieżą specjalnego przeznaczenia. Zaliczamy do niej między innymi: kombinezony, fartuchy, spodnie, ogrodniczki, koszule, podkoszulki, kamizelki (termiczne i odblaskowe), maseczki, kapelusze, ubrania jednorazowe, obuwie, kaski i okulary. Tego typu ubrania chronią pracowników przed różnymi charakterystycznymi dla wykonywanej przez nich pracy czynnikami, które jednak nie stanowią realnego zagrożenia dla ich życia ani zdrowia. Ich funkcja ochronna sprowadza się przede wszystkim do zabezpieczania pracowników przed uporczywymi zabrudzeniami i uszkodzeniami ich prywatnej odzieży.

Przepisy BHP zalecają stosowanie odzieży roboczej w każdej pracy, podczas której mogą powstać silne zabrudzenia nieszkodliwymi dla ludzkiego zdrowia substancjami. Użycie takiego typu ubrań jest także rekomendowane dla pracowników, którzy wykonują pracę mogącą powodować ich przyspieszone niszczenie. Wykorzystuje się je również w zakładach pracy, gdzie najważniejsza jest higiena, a priorytetem jest zachowanie jak najwyższej czystości produkowanego wyrobu (np. w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym). Do odzieży roboczej zaliczamy też ubrania charakterystyczne dla konkretnych zawodów (np. stroje kucharzy, lekarzy, pielęgniarek albo kelnerów).

 

Czym charakteryzuje się odzież ochronna i jakie jest jej przeznaczenie?

Odzież ochronna to również odzież specjalnego przeznaczenia, ale przepisy BHP zaliczają ją do środków ochrony indywidualnej. Wynika to z funkcji, jakie pełni – służy do ochrony pracowników przed realnymi zagrożeniami dla ich zdrowia, a nawet życia obecnymi w ich środowisku pracy. Stosuje się ją wtedy, gdy pracodawca nie może wyeliminować potencjalnych zagrożeń ani ograniczyć ich przez stosowanie środków ochrony zbiorowej lub odpowiednią organizację pracy. Mogą być to zagrożenia chemiczne, mechaniczne, termiczne, biologiczne albo atmosferyczne.

Tego typu odzież musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności WE. Do odzieży ochronnej zaliczamy odzież chroniącą: przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym, przed substancjami chemicznymi, przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed bardzo niską lub wysoką temperaturą, przed porażeniem prądem, przed pyłami, a także ubrania ostrzegawcze (z odblaskami) oraz odporne na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

 

Kto jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej i roboczej?

Według polskiego prawa obowiązek zapewnienia pracownikom zarówno odzieży ochronnej, jak i roboczej spoczywa na pracodawcy. Musi on zagwarantować wszystkim swoim pracownikom pracującym w niekorzystnych lub zagrażających zdrowiu i życiu warunkach nieodpłatne zabezpieczenie w formie odpowiedniej odzieży. Dzięki niej pracownik czuje się komfortowo i bezpiecznie, a powierzone mu zadania są wykonywane sprawnie i bez zbędnego ryzyka.