W jakich zawodach należy nosić kamizelki odblaskowe?

Kamizelka odblaskowa to element odzieży znacznie podnoszący bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz podczas przebywania w miejscach, gdzie porusza się duża ilość pojazdów mechanicznych. Dzięki specjalnym powłokom osoba ubrana w kamizelkę odblaskową jest widoczna z dużej odległości zarówno po zmroku, jak i w ciągu dnia.

 

Kamizelka odblaskowa a przepisy prawa

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych wynika z art. 41 prawa o ruchu drogowym. Kamizelki powinni nosić wszyscy pracownicy wykonujący prace drogowe – dotyczy to zarówno osób pracujących przy budowach i remontach dróg, jak i osób realizujących różne czynności pomocnicze, np. mycie znaków, malowanie pasów czy koszenie trawy. Kamizelki ostrzegawcze są obowiązkowe również podczas prowadzenia robót w pobliżu torowiska. Powinny je nosić wszystkie osoby, które zajmują się układaniem i konserwacją torów lub innych elementów infrastruktury kolejowej.

Obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych dotyczy również niektórych zawodów, co wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na liście wymienionych profesji znajdują się m.in. pracownicy budowlani oraz pracownicy magazynów. Zarówno na budowie, jak i w halach magazynowych zwykle odbywa się intensywny ruch maszyn budowlanych i wózków widłowych, więc bezpieczeństwo w tych miejscach stanowi kwestię priorytetową.

 

Kiedy warto zakładać kamizelkę odblaskową?

Są sytuacje, w których noszenie kamizelki jest nieobowiązkowe, jednak warto ją założyć dla własnego bezpieczeństwa. Kamizelka odblaskowa jest doskonałym środkiem ochrony osobistej dla rowerzystów, biegaczy, motocyklistów czy dzieci, jeśli przebywają w terenie niezabudowanym po zmroku lub gdy warunki pogodowe znacznie ograniczają widoczność.